کل مجموعه دستادست بر مبنای کار داوطلبانه اداره می‌شود. ما همیشه از پیوستن دوستان جدید به جمع خانواده دستادست استقبال می‌کنیم. دوستانی مثل شما که همین حالا مشغول خواندن این فرم هستید 🙂

در پخش خبرهای دستادست به ویژه خبر بازارچه‌ها همیار ما باشید. پوسترها و اخبار ما را می‌توانید از شبکه‌های اجتماعی دستادست، مثلا کانال ما برای دیگران بفرستید.

دستادست فعالیت‌های زیادی را انجام می‌دهد. شما می‌توانید در حیطه علائق یا تخصص‌تان همراه ما باشید.

لطفا صبر کنید