,

روز زن مبارک

193-1

روزهای زن با تعاریف مختلف و در تاریخ های مختلف، از پی هم می گذرند. سال ها می گذرند و عمرها می گذرند. مطمئنا در طی صد سال گذشته در اکثر کشورهای دنیا وضعیت زنان رو به بهبودی رفته است، اما هنوز جای کار، بسیار است. گروه های مختلفی در کشورهای مختلف دنیا برای بهبود این شرایط تلاش می کنند که هرکدام از منظر خاص خودشان به قضیه نگاه می کنند. ما دستادستی ها به عنوان یک کسب و کار اجتماعی که به دنبال بهبود وضعیت زندگی مردم در ایران است فکر می کنیم اقتصاد زیربناست، چرا که فقر تمام درها را به روی آدم ها می بندد. مادری که درآمد داشته باشد به احتمال بسیار زیاد دخترانی تحصیل کرده خواهد داشت، دخترانی که در سنین پایین ازدواج نخواهند کرد، درگیر آسیب های اجتماعی نخواهند شد و به حقوق انسانی خود آگاه تر خواهند بود. زنان سالم و آگاه، جامعه ای سالم تر و آگاه تر به وجود خواهند آورد.

گروه چنته

حامی هنرهای بومی و در حال نابودی ایران

معرفی گروه چنته به قلم خودشان:

«گروه «چَنته» درصدد است قدمی کوچک در معرفی هنرِ دستان هنرمندانی بردارد که دستانی توانمند در خلق آثار هنری دارند اما هنرشان مورد بی مهری واقع شده است. قرار بر این است که منطقه به منطقه بگردیم و از دل کوچه پس کوچه های فراموش شده، هنرمندانی که هنرشان رو به خاموشی است پیدا کنیم و بازاری برای فروش محصولات آن ها فراهم کنیم.

حالا چرا چنته؟

چنته صرفا واژه ای برای همان ضرب المثل معروف چیزی در چنته داشتن نیست، بلکه نمود بیرونی آن، دستبافته ای با ابعاد کوچک است که برای نگهداری وسایل مختلف استفاده می شود و امروز بیشتر جنبه تزئینی یافته است.

از صمیم قلب خوشحالیم که دستادست را شناختیم و خوشحال تریم که هدف هایمان در راستای حذف واسطه ها بر هم منطبق است و امیدواریم دست در دست دستادست عزیز بتوانیم انگیزه ای ایجاد کنیم برای هنرمندانی که وعده و وعیدهای بی نتیجه، آنان را از روزگار بیزار کرده است.

به امید روزی که هنرمند جایگاهش را در این مرز و بوم پیدا کند.»