کاشی‌های Azulejo از اسپانیا و پرتغال

کاشی‌های Azulejo از اسپانیا و پرتغال

324

اصطلاح کاشی‌های لعابی اسپانیایی- پرتغالی Azulejo از کلمه عربی  الزلیج به معنی سنگ جلا گرفته شده است، که اشاره ای به منشا این دست‌سازها که مصر و مراکش است دارد. این کاشی‌ها در اسپانیا و پرتغال برای تزئین و  زیبایی استفاده می‌شود. همچنین کاربردی به خصوص در معماری‌شان دارند. اغلب از رنگ‌های آبی و سفید و زرد در رنگ‌آمیزی آن‌ها استفاده می‌شود.

فلز کاری

فلزکاری‌های Dhokra در هند

314

هر کشور و هر منطقه‌ای صنایع دستی خاص خودش را دارد. فلزکاری‌های Dhokra در هند نیز با تکنیکی خاص ساخته می‌شوند. این شیوه می‌تواند برای ساخت مجسمه‌های فلزی، جواهرات، گلدان یا اشکال مذهبی استفاده شود. ابتدا قالب سفالی مجسمه ساخته شده و با موم و رزین و نوع خاصی از روغن پوشانده می‌شود و سپس گِل‌اندود می‌شود. در مرحله بعد، حرارت باعث پختن گِل و ذوب شدن موم و خارج شدن آن از قالب سفالی می‌شود که با فلز مذاب (روی، برنز و…) جایگزین می‌شود. بعد از خنک شدن سفال، اطراف فلز سرد شده را شکسته و مجسمه را بیرون می‌آورند.