بهترین ساخته‌های دست‌ساز همکاران هنرمند ما را ببینید

 

دستادست در پی چیست؟

ایجاد فرصت‌های برابر

توان‌افزایی و حفظ هنرهای بومی

تولیدکنندگان شاد

مشتریان شاد

رویدادهای تازهٔ دستادست

ما اینجا از شجاعت و امید سخن می‌گوییم.
شجاعت تک‌تک آدم‌هایی که دستان توانمندشان در کار ساختن زندگی‌ای نو برای خودشان و دنیایی نو برای ماست.
ما اینجا از ساختن سخن می‌گوییم، از خلق کردن.
از برنامه‌ها، بازارچه‌ها و تخفیف‌ها باخبر خواهید شد.     عضو شوید