,

میان پرده-۱: کسب و کار اجتماعی چیست؟

5

تا به حال شده ته دل تان آرزو کنید کاش دیگر هیچ کس با حسرت به میوه های گران توی مغازه ها نگاه نمی کرد؟ دل تان خواسته همه بچه ها توی زمستان لباس مناسب و گرم بپوشند، بازی کنند و مدرسه بروند؟ آرزو کرده اید هیچ کس نگران کرایه خانه اش نباشد؟ خب در این صورت شما هم یکی از همدستان دستادست هستید!
بچه های دستادست هم از این آرزوها توی دل داشتند و با خواندن کتاب یونس فهمیدند آرزوها می توانند واقعی شوند، البته به شرطی که بخواهند! یونس کسی است که توانست با تاسیس بانک گرامین و ۲۵ نهاد اجتماعی دیگر تا سال ۲۰۰۶ بیش از ۷ میلیون نفر از مردم بنگلادش را از فقر نجات دهد.
یونس معتقد است: “هر معضل اجتماعی می تواند نقطه آغاز یک کسب و کار جدید باشد! برای رفع آن معضل اجتماعی و حل مساله باید خیلی جدی دست به تاسیس شرکتی خلاق و یا پروژه ای پویا زد. شرکت و یا پروژه ای که از نظر اقتصادی روی پای خود بایستد و با حداکثر خلاقیت و طرحی دقیق به رفع مشکل مورد نظر ما در جامعه بپردازد!”